Biz Kimiz?

2013 Yılı Mayıs ayında Kimya Mühendisi Serkan PAMUKÇU tarafından kurulan PAMUKÇU OSGB Haziran ayında 882 numaralı çalışma belgesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alarak Balıkesir’de faaliyetlerine başlamıştır. Sarar Eskişehir fabrikalarında 2 yıl üretim müdürlüğü ve iş güvenliği uzmanlığı yapan kurucumuz Serkan PAMUKÇU daha sonra yine Eskişehir’de iş güvenliği uzmanlığı yapmakta iken Balıkesir’li olmasından dolayı kendi işletmesini Balıkesir’de kurarak iş güvenliği uzmanlığı konusunda ki deneyimlerini Balıkesir’de sürdürmeye karar verdi. Halen biri tam zamanlı iki doktor ve 10 iş güvenliği uzmanı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Pamukçu Ortak Sağlık Güvenlik BirimiBalıkesir ve çevre illerde faaliyet göstermektedir. İş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri, risk mühendisliği, çevre ve yangın mühendisliği, trafik güvenliği, sürekli gelişim ve iyileştirme yöntemlerini sosyal sorumluluk bilinci ve kültürüne inanarak uygulamayı hedeflemiş bir firmadır. Sadece Türkiye de değil Uluslarası platformda gelişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda başta Türkiye olmak üzere tüm yakın ülkelere faaliyetlerini genişletmeyi hedeflemiş, uluslar arası boyutta konusunda iddialı bir kuruluştur. İnsanın hayatındaki tüm kayıplar önemlidir. Kaybedilen para, mal, mülk ve diğer sabit kıymetler geri kazanılabilir değerlerdir. Ancak insan ve hele de üreten insanın kaybedilmesi çok daha önemli ve anlamlıdır. Sonucunda çalışan, işveren ve devlet olarak kişilerin ve toplumun sosyal, ekonomik, kültürel dengelerini etkiler, hatta bozabilir. İş kazaları ve meslek hastalıkları üreten insan kayıplarının birincil sebebidir. İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmanın yolu, kabul görmüş güncel ve en ileri iş güvenliği ve sağlığı yönetim, uygulama ve takip sistemleridir. İş sağlığı ve güvenliği psikolojiden davranış bilimlerine, temel bilimlerden mühendislik ve tıp bilimlerine, ergonomiden en son teknolojiye kadar geniş bir ilgi alanında, öncelikle üreten insanın kazalardan ve hastalıklardan korunmasını, üretim araçları ve süreç zararlarının meydana gelmemesini, ürün, tesis ve satış kayıplarının önlenmesini sağlayan, sürekli gelişim ve güncelleme yeteneği olan bilimsel ve sistemli çalışmaların toplamıdır.

AMACIMIZ

Başta Sosyal Sorumluluk bilincinde, en az Batı Standartlarında olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Türkiye de etik değerleri koruyarak ve savunarak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet sektöründe yerimizi almak, vuku bulan iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeni ile risk altında üreten ve çalışan insan kaynaklarımızı korumak, her yıl milyarlarca us dolara varan ülke kayıplarını önlemeye çalışmaktır ve bunu Toplam Kalite kavramı içinde gerçekçi, uygulanabilir, ölçülebilir ve sonuç odaklı yöntemlerle başarmaktır.

İLKELERİMİZ;

Sosyal Sorumluluk, açıklık, şeffaflık

Hakkaniyet
Dürüstlük
Samimiyet / kazan-kazan
Yüksek performans
Sonuç odaklılık
İleri teknoloji ve araç kullanımı
Toplam kalite
Optimum zaman yönetimi
Sürekli gelişim ve iyileştirme
İşveren ve çalışan sentezi
En ekonomik çözüm

 

Biz PAMUKCU ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ  olarak toplam kalite hedefi doğrultusunda sizlere yukarıda özet tanımı yapılmış iş sağlığı ve güvenliği yönetim, uygulama, izleme, sonuçlandırma ve sürekli gelişim sistemlerini sunuyoruz.Sizlere önerdiğimiz bu sistemler mevcut yönetim sisteminizin dışında, ayrı, kendine özgü, bağımsız ve tek kontrol merkezli bir program değildir.Standard yönetim sistemleri dahil olmak üzere tüm ileri ve stratejik yönetim sistemlerine kolayca entegre olabilecek, çapraz kontrol yöntemleri ile kendi kendini mevcut işyeri şartlarında işleten, yöneten ve geliştiren dinamik bir sistemdir.Sistemden fayda elde etmenin ve başarılı olmasını sağlamanın en önemli ilk şartı işverenin tüm yönetim kadroları ile birlikte konuya ve sisteme inanması, sürekli gündemde tutması , bunu şirket politika ve ilkeleri içine alarak taviz vermeden uygulanmasını sağlamak kararlılığını göstermesidir. Bundan sonraki en zor kısmı çalışan personelin iş güvenliği ve sağlığı, çevre ve kalite bilinç, kavram ve kültür alışkanlığını yaratmaktır ki, bu da bizim işimizdir.

Çalışan, üreten , iş kuran, iş yöneten insanlar parlak geleceğimizin teminatıdır.İşinin başında gece gündüz demeden heyecan ve şevkle çalışan bu yetenekli insanlarımıza en büyük takdir, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 Paşaalanı Mah. Cevdet Demiray Cad. 253 Sok. Güneş Apt. 1 / 1 Karesi - Balıkesir  /  Web Design by İLTAWEB